วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดโรงเรียนดอกลำดวน(ศูนย์เรียนรู้ค่สุขภาพผู้สูงวัย) ตำบลท่าจีน.


พิธีเปิดโรงเรียนดอกลำดวน(ศูนย์เรียนรู้ค่สุขภาพผู้สูงวัย) ตำบลท่าจีน.           วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลท่าจีน ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดชีผ้าขาว จัดโครงการดอกลำดวนบานที่ตำบลท่าจีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และร่วมเปิดโรงเรียนดอกลำดวนท่าจีนวิทยาลัย ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัยตำบลท่าจีน ณ เทศบาลตำบลท่าจีน

BTemplates.com

Most Popular