วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บุคลากร


นาง ธนาวดี กิติสุขชัย
หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลท่าจีนนาง เกษณี เสมสรไชยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นาย อรรถฐาพร ไชยบุญแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานน.ส ลลิตา อุดสม
นักวิชาการสาธารณสุขนาย สุทัศน์ ทองชัย
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการนาย บุญต่อ นนทพจน์
เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

BTemplates.com

Most Popular