วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

               บริเวณปากแม่น้ำก่อนออกอ่าวไทยของเมืองนี้  เป็นทำเลเหมาะสมที่เรือสำเภาซึ่งส่วนมากเป็นของชาวจีน ที่มีความชำนาญ  ใช้เป็นที่จอดพักขนถ่ายซื้อขายสินค้าก่อนที่จะแล่นไปถึงอยุธยา  และแล่นออกสู่ทะเลนานาชาติ การขนถ่ายสินค้าต้องใช้แรงงาน  จึงมีแรงงานชาวจีนมาพักอาศัยและตั้งรกรากในบริเวณนี้ สืบต่อมาเป็นคนพื้นถิ่นซึ่งมีสายเลือดจีนอยู่มาก ท่าเรือสำเภาของคนจีนจึงเป็นตำบลท่าจีน

  ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ท่าจีน” เพราะแต่เดิมเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทยมีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนำสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมาก  จึงเรียกติดปากกลายเป็นตำบล “ท่าจีน” 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

            สถานีอนามัยตำบลท่าจีน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ซึ่งมีระยะห่างจากอำเภอประมาณ  5  กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ / จรด  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ทิศใต้  ติดต่อกับ / จรด  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ / จรด  ตำบลท่าฉลอม / มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ / จรด  ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ภูมิประเทศ

               สถานีอนามัยตำบลท่าจีนอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง  มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน  ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  และเลี้ยงกุ้ง  การตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายตามริมฝั่งแม่น้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

BTemplates.com

Most Popular